czwartek, 25 października 2012

PIELGRZYMKA TRADYCJI - RZYM, 1-4 LISTOPADA


W dniach 1-4 listopada odbędzie się międzynarodowa pielgrzymka stowarzyszeń, grup i ruchów wspierających "Summorum Pontificum" papieża Benedykta XVI. Msze św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego i inne wydarzenia w Rzymie na początku listopada organizuje Międzynarodowa Federacja Una Voce zapraszając wszystkich pielgrzymów do uczestnictwa. Na zakończenie pielgrzymki w bazylice Świętego Piotra w Rzymie, w sobotę 3 listopada, o godzinie 15 Mszę świętą pontyfikalną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego odprawi J.Em. Antoni Kard. Canizares Llovera, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

źródło: SANCTUS 
dodatkowe informacje: www.pch24.pl   unacumpapanostro  facebook