czwartek, 28 lutego 2013

Deo gratias !Módlmy się.
Pokornie błagamy Cię, Panie, abyś w swojej niezmierzonej dobroci raczył dać 
świętemu Kościołowi rzymskiemu papieża, który by się Tobie podobał 
dzięki swej gorliwej troskliwości względem nas, 
a pośród swego ludu cieszył się stałą czcią dla Twego Imienia 
dzięki swym mądrym rządom. Przez naszego Pana…