poniedziałek, 2 lipca 2018

KOLEJ NA PIELGRZYMKĘ

PRZEDSTAWIAMY PROPOZYCJĘ INDYWIDUALNEJ LUB RODZINNEJ PIELGRZYMKI
Z DOJAZDEM KOLEJAMI ŚLĄSKIMI NP. DO CZĘSTOCHOWY:


Przejazd tam/powrót: „RODZINNE NIEDZIELE” 08.07.2018, 12.08.2018:
  • Dla dziecka do 16 lat kupujemy bilet z zastosowaniem indywidualnych uprawnień do ulgi ustawowej albo bilet czasowy: „10 godzin po sieci” w cenie 18 zł lub, EKO Bilet P/T/A (12-godzinny) w cenie 24 zł. 
  • Dzieci oprócz ważnego biletu na przejazd powinny posiadać dokument potwierdzający wiek. 
  • Jeden lub dwoje rodziców/opiekunów jadą za darmo. 
  • Przejazd dziecka (dzieci) w wieku do 4 lat odbywa się na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100% wraz z dokumentem stwierdzającym wiek dziecka (np. książeczka zdrowia dziecka).

Przejazd tam/powrót: „ZIELONE ŚRODY” 18.07.2018, 15.08.2018:
  • Osoba dorosła z dowodem rejestracyjnym pojazdu, ewentualnie z jedną osobą towarzyszącą jadą za darmo (np. dwoje rodziców).
  • Dla dziecka kupujemy bilet z zastosowaniem indywidualnych uprawnień do ulgi ustawowej albo bilet czasowy: „10 godzin po sieci” w cenie 18 zł lub EKO Bilet P/T/A (12-godzinny) w cenie 24 zł.

W przypadku oferty „RODZINNE NIEDZIELE” jednym z uczestników pielgrzymki musi być dziecko. Warunki taryfowe oferty EKO Bilet P/T/A oraz „10 godzin po sieci" zostały przedstawione na stronie internetowej www.kolejeslaskie.com w zakładce: DLA PODRÓŻNYCH – Oferty. Na stronie Kolei Śląskich są także regulaminy ofert: „RODZINNE NIEDZIELE” oraz „ZIELONE ŚRODY”.