piątek, 22 czerwca 2012

TRADICAMP

Zapraszamy na Jurę Krakowsko - Częstochowską, SKARŻYCE, RZĘDKOWICE !!!
Przyjedź na jedną mszę lub na cały tydzień.

W Święto Najdroższej Krwi Chrystusa Pana 1 lipca A.D. 2012 rozpoczyna się trzeci już coroczny zjazd integracyjny dla wiernych przywiązanych do liturgii sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (trydenckiej) połączony z warsztatami liturgicznymi

Obozowisko Tradicamp2012 zgromadzi księży, kleryków i wiernych świeckich z całego kraju. W programie zjazdu bogaty plan celebracji liturgicznych oraz wiele okazji do integracji naszych środowisk. Tegoroczna edycja z pewnością mile zaskoczy nie tylko nowych Uczestników, ale i tych, którzy doskonale znają formułę Zjazdu z lat ubiegłych. Organizatorzy zapraszają księży i wiernych świeckich do uczestnictwa.


Osoby, które w tym czasie będą przebywały na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej zapraszamy do uczestnictwa w wybranych mszach i nabożeństwach, np.:

Niedziela 1 lipca A.D.2012
18:00 - Msza Święta śpiewana z kadzeniem i asystencją Diakonów
* Szczególnie uroczysta Msza Święta sprawowana w asyście Diakona i Subdiakona, opatrzona chorałem gregoriańskim
  
Sobota 7 lipca A.D.2012
12:00 - Msza Święta śpiewana z kadzeniem i asystencją Diakonów
* Szczególnie uroczysta Msza Święta sprawowana w asyście Diakona i Subdiakona, opatrzona chorałem gregoriańskim i Missae Papa Marceli